เกี่ยวกับเรา

About Skin Dream Clinic

ทีมแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist)
About Image

“The Best Care by REAL SKIN Experts”
เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าทีมแพทย์ผู้ปฏิบัติการใน สกิน ดรีม คลินิก มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์
ดูแลรักษาอาการที่เกี่ยวกับใบหน้า เส้นผม ผิวพรรณ โรคผิวหนังทุกชนิด และเลเซอร์ด้านผิวหนัง ด้วยความรู้ความชำนาญที่ผ่านการศึกษาตามมาตรฐานการฝึกอบรมจากสถาบันผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังในประเทศไทย และได้รับวุฒิบัตร ตจวิทยา หรืออนุปริญญา ตจวิทยาโดยแพทยสภา/กระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมที่ใช้ประกอบการรักษาผ่านการวิเคราะห์พิจารณาอย่างถ้วนถี่เป็นอย่างดีจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง "Dermatologist"  นี่คือเหตุผลว่าทําไมการรักษาผิวหน้า และผิวพรรณ ควรรักษาโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist)

1. เราให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist) ที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภาและสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

2. แพทย์เฉพาะทางผิวหนังทำการรักษาไม่ว่าจะเป็นการทำเลเซอร์ ฉีดโบท็อกซ์ สารเติมเต็ม หรือแม้กระทั่งฉีดสิวเพียงเม็ดเดียว แพทย์จะทำเองทั้งหมด ไม่มีการให้พยาบาลหรือพนักงานทำแทน

3. ไม่มีพนักงานขายหรือเซลล์ขายคอร์ส ผู้มารับการรักษา สามารถรอพบแพทย์และปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้โดยตรง

4. ปรึกษาตรวจประเมินสภาพปัญหาโดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย